PF Reservoir - elven.png
Øykvæven-Reservoir-Ritual.jpg
Øykvæven.jpeg
PF.2018.Systog.Dale.Painting.NightSlopes.Nos.Reservoir.120x160cm.jpg
PerFronth.2018.Utveg.Commission.ValleBibliotek.HR.xb.jpg

Per Fronth - setesdal revisited

Per Fronth er ein av dei aller mest suksessrike samtidskunstnarane i Noreg. Han arbeider i hovudsak med fotografiet som sitt råmateriale og skapar fotografi som maleri, grafikk, skulptur, film og vev. Per Fronth fokuserer ofte på dei utfordrande aspekt ved den menneskelige natur i kunsten sin. 

Han er anerkjend internasjonalt og har hatt fleire store utstillingar i New York, Oslo, Kristiansand, København, London og Chicago.

Fronth har opp gjennom åra laga fleire sentrale kunstverk med motiv frå Setesdal. I utstillinga «Setesdal Revisited» vendar han tilbake til Setesdal som motivkrets, og presenterer heilt nye motiv frå dalføret.  

«Setesdal har vært, og er, viktig for meg personlig. Dalen har vært en del av oppveksten min, og inntrykkene har hatt stor påvirkning på kunsten min. Når jeg nå, i kunstnerisk sammenheng, har vendt tilbake til Setesdal, så setter jeg stor pris på å få presentere kunsten der hvor motivene har sitt opphav» seier Per Fronth.

Utstillinga «Setesdal Revisited» opnar laurdag 27. oktober kl. 14 og heng fram til 9. desember. I perioden har Systog Dale ope torsdag kl. 14-19, fredag kl. 14-20, laurdag kl. 12-18 og sundag kl. 12-18.

Frå katalogen:

Per Fronth / Setesdal Revisited / Systog Dale / 2018

Per Fronths kunstnerskap strekker seg over en periode på 30 år. Hans kunstneriske uttrykk har vært under kontinuerlig endring, men hele tiden med en umiskjennelig og personlig signatur. Fronths kunst har ofte elementer av samfunnskritiske kommentarer eller refleksjoner rundt menneskets natur og motivvalgene er gjerne dristige, uventede og viser stortematisk variasjon.

- Jeg bruker å si at jeg lager en novellesamling, og alle novellene tar år å utvikle, så filtrerer de seg kanskje inn i hverandre til en større roman. Jeg er et åndsmenneske som nærer av å lære. - Men midt oppe i alt er jeg en samfunnsborger som filtrerer verden rundt meg, samfunnet, politikk, gjennom visuell poesi.

- Jeg tror vi kunstnere ønsker å oppnå to ting: å skape og avbilde et tverrsnitt av et her og nå i livene våre, gjennom kunsten, samtidig som vi ønsker at det vi skaper er tidløst og universelt; tilstede i samtiden - og relevant.

Natur & den Menneskelige Natur

Publikum finner ofte at det er noen motivkretser som er stillfarende og stadig tilbakevennende i Fronths kunst; naturen langs Sørlandskysten og i Setesdal.

- Landskapsmalerier er faktisk spennende å arbeide med, de er både psykologiske og representative på samme tid - og de kan være kontemplative slik naturen ofte kan være for meg, forteller Per Fronth

- I 1849 malte I.C Dahl et av våre mest berømte nasjonalmalerier; majestetiske “Bjerk i Storm”. Det maleriet har inspirert også meg. En gjenstridig liten knokete fjellbjørk er alt som skal til; unnselig, men likevel sterk nok til å tåle all den kraft og uvær en vinter kan mønstre. Den gir aldri opp - hvilken inspirasjon!, fortsetter han.

Per Fronths Reservoir-serie med vinterlandskaper, er et arbeid som har pågått over en periode på snart 15 år.

- Jeg er fascinert av vinterlandskapet, av sirkulasjonen i naturen. Vann i frossen form som Solen hver vår vil smelte. Og vi mennesker som står klare med tankekraft, teknikk og turbiner til å temme fallet mot havet - og forløse energi! Serien Reservoir med sine vintermotiver handler om likevekt, fornybare ressurser og hvordan vi forvalter disse.

Vinterlandskapene i Reservoir serien har kunstneren ofte hentet fra Setesdalsheiene.

- Heiene i Setesdal har jeg fotografert mye, fra helikopter og droner, i tillegg til skiturer for å finne nytt råmateriale til arbeidene mine. En rimelig arrogant tilnærming til landskapsmaleriet, som står så sterkt i Norge - og et bevisst valg for å speile vår hurtige samtid. Det fotografiske råmaterialet til Reservoir-serien er primært fra perioden 2006 - 2012, men nå opplever jeg at en fornyet interesse er i blomstring, forteller samtidskunstneren. Et sted der, i møtet mellom fotografiet og maleriet, forsøker jeg å finne min sti, mitt lys.

Utveg - veien mot et bilde

I januar 2018 hendte det noe som revitaliserte kunstnerens forhold til Setesdal, og som førte ham tilbake til Setesdal på søken etter nye motiv. Per Fronth fikk i oppdrag å lage hovedverket til det nye biblioteket i Valle i Setesdal, Sæbyggjen - en gave fra Valle Sparebank. Gjennom arbeidet med det nye hovedverket måtte kunstneren tilnærme seg Setesdal på nytt.

Denne gangen var det noe mer enn naturen, noe mer enn omgivelsene. Det handlet om historien, kulturen og kanskje sjelen til dalføret som også har vært med å forme Fronth fra barnsben av, med jakt og fjellturer gjennom alle årstider sammen med familien og krigsseiler og harejeger pappa Sigurd.

- Jeg er særdeles ydmyk overfor å ha blitt gitt oppdraget med å lage bestillingsverket til nye Valle Folkebibliotek og Kyrkjestove. Det er utfordrende å bli gitt slik en tillit, spesielt fordi det nettopp er Valle i Setesdal, et kulturelt magnetfelt og festepunkt, i Norge og verden forøvrig. Jeg har reist over hele kloden etterhvert og møtt mennesker i mange kulturer. Det er det samme mennesket jeg møter hver gang. Likevel er Setesdal er et helt unikt sted med sin kulturtradisjon forankret i musikk, arkitektur, folklore, historier og forhold til Naturen som kapsler dalen inn, former og gir den alt liv. Mitt eget liv er jo preget av et liv i urbane strøk, Kristiansand, Oslo , New York, men også Naturen, spesielt Havet har inspirert og påvirket den jeg nå er. Det gir et spenningsforhold man kan utforske og hente kraft fra. Mottakelsen var overveldende på avdukingen 15. september. Folk satt og gråt. En nerve ble kanskje truffet i det øyeblikket. Det er den største anerkjennelsen jeg kan få som kunstner.

- Verket har fått tittelen “ Utveg “. Motivet viser en ung kvinne som står grunnstøtt i sin stakk og kulturtradisjon. Hun holder en åpen bok i hånden. Det er dag og det er sommer, og de giftige revebjellene, som gir oss viktig hjertemedisin, vaier i vinden ved hennes føtter. Ved siden av henne står en jente i vår tids klesdrakt og ser ned i en mobiltelefon som har fanget hennes oppmerksomhet. Hun har nettopp fått beskjed om at hun er kommet inn på universitetet - og skal forlate bygda. Over dem begge kan man skimte en nattlig stemning, et høyt fjell, med sine lysstrimler som velter ned fjellsiden lik lava. Det er vinter og det er det moderne Setesdals kanskje viktigste fjell, Nos, på Hovden, som rammer inn verket. Denne dualismen, valget mellom å bli værende opp mot valget mellom å bli - om mulig det beste man kan her i livet. Det er en av de største utfordringene utkant-Norge, inkludert Setesdal har i fremtiden, ofte kviner som reiser bort for høyere utdanning og ikke returnerer. Hvordan bli relevant i en verden i stadig forandring og samtidig beholde identitet i sin kulturtradisjon - og i det moderne, pulserende liv .